Diverse invalshoeken aan tafel: armoede, smart cities, jongeren, psychisch welzijn,… om te komen tot concrete voorstellen voor complexe oplossingen is wat Glassroots al jaren doet voor bedrijven en overheden. Goed om zien dat het maatschappelijke relancecomité zo divers is samengesteld. Bron: DS 18 mei 2020

Tweede relancecomité moet ‘schade aan maatschappelijk weefsel’ vermijden en herstellen Foto: Jimmy Kets Naast een economisch relancecomité richt de Vlaamse regering nu ook een comité van experts op dat maatschappelijke kwesties als psychisch welzijn, armoedebestrijding en mobiliteit tijdens en na de coronacrisis zal behandelen. ‘De impact van de coronacrisis op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten tast ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakt de samenhorigheid tussen mensen en leidt tot sociale isolatie of segregatie.’ Met die woorden kondigt de Vlaamse regering de [...]

Door |2020-05-18T10:29:58+00:00mei 18th, 2020|

Pleidooi voor een Youth Board zoals Glassroots ook aanbiedt. Artikel uit Harvard Business Review

Why You Should Create a “Shadow Board” of Younger Employees by Jennifer Jordan and Michael Sorell Paolo Farinella/Getty Images A lot of companies struggle with two apparently unrelated problems: disengaged younger workers and a weak response to changing market conditions. A few companies have tackled both problems at the same time by creating a “shadow board” — a group of non-executive employees that works with senior executives on strategic initiatives. The purpose? To leverage the younger groups’ insights and to [...]

Door |2020-05-15T19:37:49+00:00mei 11th, 2020|

Harvard Club of Belgium, Seated Lunch met Bruno Colmant, CEO Bank Degroof Petercam:” From globalisation to populism: the issue of labor mobility”

Bruno Colmant ging in de “Fondation Universitaire” in gesprek met een 20-tal deelnemers met diverse achtergronden (bijv. Nationale Bank, start-ups, Amerikaanse free-lancers die in België wonen). Zijn thesis is dat de globalisering op een scheefgetrokken manier is gebeurd. Het kapitaal is internationaal veel mobieler dan de arbeid en het gros van de bedrijven heeft zijn arbeidsintensieve productie verplaatst naar lage loonlanden. Hij stelt dat werknemers veel minder mobiel zijn en daardoor minder waarde voor zichzelf creëren. Dit is zeker zo [...]

Door |2020-04-22T20:26:38+00:00maart 5th, 2020|

Eat and Meet van de Fulbright Association, bezoek aan het Microsoft Innovation Centre

Meer dan 30 deelnemers waren er om de verschillende demo’s van Microsoft te bewonderen: artificial intelligence toepassingen met facial recognition (bijv. screenen van een massa mensen en hun geslacht, leeftijd en gemoed inschatten; applicatie op “bril” voor blinden die aan de persoon in kwestie informatie geeft over zijn gesprekspartners (geslacht, leeftijd, reacties tijdens gesprek op vlak van emoties, gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal); big data oplossingen die verschillende toepassingen mogelijk maken (bijv. vliegtuigmotor met Microsoft software die data verzamelt en o.a. preventive [...]

Door |2020-04-22T20:26:43+00:00maart 4th, 2020|

Nieuwe partner bij Glassroots

Glassroots wordt versterkt met de komst van Els De Clercq als partner. Met meer dan 20 jaar ervaring in consulting, strategie, leidinggeven en projectmanagement in corporate, politieke en non-profit omgevingen heeft ze een zeer breed netwerk van professionele relaties in de Belgische politiek, media, academische en bedrijfswereld kunnen uitbouwen. Els studeerde rechten in Gent en Harvard Law School en Corporate Finance aan de Vlerick management school. Ze werkte bij McKinsey&Co en was adjunct-kabinetschef van de Federale Minister van Telecommunicatie en [...]

Door |2020-04-22T20:26:51+00:00februari 21st, 2020|

Caroline Pauwels: CSR Professional of the Year 2019, door Time4Society, bij Engie

Na een interessante babbel met Bob Elsen, de stichter en huidige voorzitter van Joker, het duurzame reisbureau, kon de avond beginnen. Jacques Spelkens, Head of CSR Engie Benelux, lichtte toe hoe over de jaren heen, Corporate Social Responsibilities, die hij liever Corporate Responsibilities noemt, een belangrijk onderdeel van de strategie van de bedrijven is geworden en dat in nauwe samenwerking met de stakeholders. Corporate Responsibilities waren begin de jaren ‘2000 nog CSR 1.0. (de kers OP de taart en dus [...]

Door |2020-04-22T20:26:55+00:00februari 20th, 2020|

Colloquium “Hoe creëren we duurzame jobs tegen 2030?”, door Trendhuis, bij Engie

In dit uiterst interessant Colloquium waarop een 150 personen aanwezig waren kwamen verschillende sprekers aan bod: Annelies Nauwelaerts, Trendhuis; Nathalie Bekx, Trendhuis; Fatima Yassir, VDAB; Liesbeth Sabbe, Colruyt; Marleen Evenepoel, Agentschap Natuur en bos en Fons Leroy, GTB. Er werd nagegaan wat duurzaam werk betekent voor werknemers en hoe werkgevers duurzaam werk interpreteren en wat ze daarvoor doen en dit zowel in de privé sector met een getuigenis van Colruyt, in de overheidssector met het Agenschap voor Natuur en Bos, [...]

Door |2020-04-22T20:26:59+00:00februari 20th, 2020|

Modal shift naar het spoor

Voor LINEAS zoeken we samen met stakeholders dit voorjaar actief naar meer draagvlak voor de modal shift van de weg naar het spoor en het water in goederentransport. Met duidelijke positieve gevolgen op het vlak van klimaat (CO2 reductie), luchtkwaliteit en verkeersveiligheid draagt de modal shift bij tot het ontwarren van de mobiliteitsknoop. De juiste actoren rond de tafel krijgen, op zoek gaan naar een gemeenschappelijk traject en elk vanuit de eigen sterkte bijdragen aan verandering, daar zorgen we vanuit Glassroots voor.

Door |2020-04-22T20:27:07+00:00januari 22nd, 2019|

Werken aan het klimaat doe je samen

Draagvlak voor maatschappelijke verandering creëren, een uitdaging waar we bij Glassroots wel vaker voor gaan. Het klimaat is 1 van de meest actuele en meest urgente beleidsuitdagingen, ook voor lokale beleidsmakers. Ook hier zijn dialoog en draagvlak zoeken essentieel voor echte verandering.  Sinds begin 2019 begeleiden we de stad Oostende in haar traject om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050. In een eerste fase worden de contouren van een ambitieus plan ontwikkeld in overleg met de stakeholders op beleidsniveau, academische experts, middenveldorganisaties, [...]

Door |2020-04-22T20:27:11+00:00januari 22nd, 2019|

Een stakeholder alliantie voor meer meisjes in wetenschap en technologie

Sinds eind 2018 begeleidt Glassroots  Johnson & Johnson bij de vorming van een Benelux stakeholder coalitie van bedrijven en organisaties met als doel het aantrekken van meer meisjes naar STEM-richtingen. Er zijn veel meer dergelijke profielen nodig om onze concurrentiekracht te behouden, en het grootste groeipotentieel vinden we bij meisjes. De focus ligt op het bouwen van businesscases die aantonen dat het samenwerken vanuit de Sustainable Development Goals, met alle belanghebbenden, tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business [...]

Door |2020-04-22T20:27:15+00:00januari 22nd, 2019|