Burgerparticipatie

Wil je dat je beleid meer gedragen wordt door burgers, dan moet je hen op de beste manier betrekken en informeren.

Cato Léonard is als oprichtster en coördinator van de G1000 één van de wereldexperten op dit vlak. Zij werkt zowel nationaal als internationaal.

Een unieke aanpak en methodologie

Burgers kan je niet alleen betrekken om aan te duiden wie hen mag vertegenwoordigen maar ook om aan te geven wat zij belangrijk vinden en hoe dit kan uitgevoerd worden. Diverse burgers betrekken in de besluitvorming geeft als resultaat niet enkel vernieuwde inzichten voor het beleid maar meer nog, een draagvlak voor uitvoering van dat beleid.

Glassroots hanteert hierbij een strikte methodologie van deliberatieve democratie.
Burgers worden uitgeloot volgens vooropgestelde criteria: leeftijd, geslacht, woonplaats, … en worden vervolgens meegenomen in een proces van deliberatie: dat betekent dat ze op basis van kennis van zaken, aangereikt door experten, met elkaar in debat gaan.
Natuurlijk zijn burgers het niet altijd eens met elkaar, maar door te luisteren naar elkaar, door in debat te gaan, door argumenten te formuleren, komt men tot vernieuwende inzichten. Er is niet altijd consensus over de voorgestelde oplossingen maar er is altijd begrip voor de voorstellen, omdat men luisterde naar ‘de andere’.

De diversiteit rond de tafel geeft verrassend nieuwe inzichten die aangereikt kunnen worden aan beleidsmakers.

De boodschap van Glassroots aan beleidsmakers: “Burgers zijn wijs, betrek ze in je besluitvorming en beleid”.

Wil je graag een project omtrent burgerparticipatie uitwerken of heb je vragen?

Referenties

Tip: Klik op de referenties bij elke dienst voor een beschrijving van de opdracht, aanpak en resultaten.

Nationale referenties

Glassroots organiseerde reeds voor verschillende overheden en politieke partijen burgerparticipatie.

Zaventem aan zet

Burgerparticipatie tijdens de volledige legislatuur

Open Vld (M34)

Burgerparticipatie voor het formuleren van nieuwe beleidssuggesties in het kader van het Toekomstcongres

Ostbelgien Model

Nieuw democratisch model waarbij burgers permanent betrokken worden bij het beleid.

W100

Hoe samenleven in Diversiteit in Brussel?

“Glassroots slaagde erin om op korte tijd, met vaste hand en op een originele manier de inhoudelijke werking van de partij te verbreden met niet-leden.”

Gwendolyn Rutten, Voorzitter Open Vld

Internationale referenties

Glassroots is ook internationaal actief op het vlak van burgerparticipatie.

SION (Zwitserland)

Citizens’ Initative Review

Sachsen-Anhalt (Duitsland) 

De regio terug aantrekkelijk maken