Strategische begeleiding

Glassroots begeleidt uiteenlopende bedrijven en organisaties op het vlak van hun strategie of beleid.

De unieke Glassroots methodologie kan toegepast worden op verschillende doelstellingen en uitdagingen:

Strategische begeleiding voor bedrijven, start-ups, overheden en organisaties

Thought leadership
Innovatie
Schokbestendige strategie
Purpose driven strategie
Unieke merkidentiteit
Public Affairs
Member engagement

Strategische begeleiding specifiek voor overheden, politieke partijen en bewegingen

Gedragen ambitieuze beleidsvisie of programma
Co-creatie van beleidsplannen met draagvlak voor uitvoering

Tip: Klik op de referenties bij elke dienst voor een beschrijving van de opdracht, aanpak en resultaten.

Onderaan vind je de Glassroots formules voor Strategische begeleiding.

Thought leadership

Erkend worden als dé referentie over een bepaald onderwerp.

Je wil dat journalisten jou contacteren om een opinie te krijgen in een debat, dat regelgever peilt naar jouw mening bij het uitwerken van zijn beleid.
Glassroots zorgt ervoor dat je stem gehoord wordt en dat je mee aan tafel zit als autoriteit binnen het gekozen domein.

Op die manier kun je invloed uitoefenen in het maatschappelijk debat.

Referenties

Microsoft

Coalitie rond het Nieuwe Werken.

WISTEM2D

Coalitie voor Meer Meisjes in STEM richtingen

“A computer on every desk and in every home”

Bill Gates
Tought Leadership Claim 1975

Innovatie

Samen met je stakeholders nieuwe producten of diensten co-creëren of een intrede maken in een nieuwe markt.

Glassroots verbindt je in een vroeg ontwikkelingsstadium met (potentiële) klanten en andere relevante stakeholders zoals leveranciers, distributeurs, overheden, technologie partners … om een nieuw product te co-creëren of een nieuwe markt te exploreren.

Vaak brengt het ook stakeholders van buiten jouw sector mee aan tafel omdat die vanuit een andere blik een vernieuwde visie hebben op jouw markt of product.

Referenties

 G4S

Ontwikkeling van een strategie om nieuwe markten te betreden.

Thomas More & Artevelde Hogeschool

Voor de kennisinstellingen Thomas More Hogeschool en de Artevelde Hogeschool co-creëerde Glassroots met de instellingen en vele stakeholders nieuwe opleidingen.

“Innovation is not about people getting to follow you into the future. It is about getting them to co-create it with you.”

Linda A. Hall
Harvard Business School

Schokbestendige strategie

De wereld van vandaag bevindt zich midden in een hevige orkaan.

Zijn jouw visie, missie, objectieven en operationele plannen bestand tegen deze orkaan? Of zijn ze toe aan een dringende, kritische hertekening zodat je volgend jaar ook nog bestaat?

Glassroots zorgt er mee voor dat jouw strategie schokbestendig is maar ook wendbaar is bij constante veranderingen.
Tal van diepgaande, onomkeerbare disrupties blazen onze bedrijven, start-ups, en organisaties bijna van hun sokkel: technologische evoluties (blockchain, AI, big data…), klimaatopwarming, gewijzigd klanten gedrag, het risico op recessie en zelfs depressie door de corona-crisis, mobiliteitsproblemen, geopolitieke spanningen, de grenzen aan de globalisering, de snel stijgende schuldenlast van bedrijven, overheden en gezinnen, en zo zouden we nog even kunnen doorgaan.

Om wendbaar te zijn, ga je best in dialoog met de juiste stakeholders want ook voor hen wijzigt het landschap waarin ze functioneren en ook zij zullen zich fundamenteel moeten aanpassen. Je bent maar best op de hoogte van hun evoluties want er is voor niemand een status quo.

Referenties

Flanders Investment and Trade

Een vernieuwde internationaliseringsstrategie, namelijk de Toekomstvisie 2050, voor de Vlaamse economie in een internationale, economische wereld in verandering.

Exchange vzw

Het begeleiden van een strategie oefening in een periode van intensieve innovatie in de sector van ontwikkelingssamenwerking en onzekere
overheidsfinanciering.

Purpose driven strategie

Een duurzame strategie ontwikkelen die goed is voor je bedrijf én voor haar omgeving.

Je draagt bij aan een betere wereld door waarde te creëren en verandering te weeg te brengen niet alleen voor jouw bedrijf maar ook met een positieve, duurzame impact daarbuiten. Dat kan je enkel realiseren door alle spelers uit je bedrijfsketen én je omgeving mee aan boord krijgen.
Het framework van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties biedt een houvast om jouw visie en missie af te stemmen op een duurzame toekomst.

Glassroots loodst je door een proces om de SDG’s te kiezen die best aansluiten bij de waarden van jouw bedrijf. Vervolgens vertalen we ze naar jouw strategie, zodat je een purpose driven strategie krijgt die uitgevoerd kan worden door allianties aan te gaan met andere stakeholders buiten jouw organisatie.
Niet alleen zorg je ervoor dat jouw bedrijf gezond is maar tegelijk geef je een extra waardedimensie die jouw (toekomstige) medewerkers motiveert en zorg dat ze aan boord blijven. Je realiseert duurzame impact waardoor klanten voor jou kiezen.

Referenties

De Stad Gent

Mobiliteitsbedrijf: Opzetten van het Mobiliteitsforum.

Unieke merkidentiteit

Glassroots helpt samen met stakeholders te kristalliseren wat je bedrijf of organisatie uniek maakt. Van buiten uit wordt gekeken naar je marktpositie en hoe je gepercipieerd wordt.

In de huidige wereld gekenmerkt door diverse consumentengroepen, mondige werknemers, leveranciers en beleidsmakers die een mening uiten over je producten en diensten via diverse kanalen is het waardevoller je merkidentiteit samen mét hen te co-creëren.

Referenties

Vrije Universiteit Brussel

Co-creatie van een vernieuwde merkidentiteit en positionering.

Stad Antwerpen

Co-creatie van de internationale citymarketing met als resultaat een marketing strategie, de oprichting van het samenwerkingsplatform Connect2Antwerp en de baseline: Atypisch Antwerpen

Public affairs

Als je op het beleid wil wegen is het impactvoller om niet op je eentje naar de regelgever te stappen maar eerst samen met stakeholders, concullega’s en kabinetsmedewerkers oplossingen en beleidsvoorstellen te co-creëren. Deze voorstellen kunnen dan door de verschillende stakeholders aan de overheid worden overgemaakt. Doordat er overeenstemming en draagvlak voor uitvoering is tussen alle partijen, zijn de voorstellen ook makkelijker om te implementeren.

Referenties

Partena

Co-creatie van nieuwe oplossingen om het tekort in opvangplaatsen op te vangen

Lineas

Maatschappelijk en politiek draagvlak creëren voor de “modal shift”: van goederenverkeer op de weg naar meer goederenverkeer via het spoor

“If you want to go fast go alone, if you want to go far go together.”

Afrikaans gezegde

Member engagement

Federaties bestaan vaak al heel erg lang. Hun leden evolueren in de snel veranderende omgeving en zien niet altijd het nut meer in van de federatie. Hoe blijf je relevant voor je leden? Hoe blijf je wegen op beleid? Hoe kan je nieuwe leden aantrekken en bestaande leden enthousiasmeren? Met alle stakeholders samen bepaalt Glassroots hoe jouw federatie, organisatie relevant blijft en hoe jij het verschil kan maken zowel naar de leden als naar de buitenwereld toe.

Referenties

Foodservice Family Europe

Permanente kennisdeling tussen de CEO’s van Europese foodservice bedrijven

Het Koninklijk verbond van Koffiebranders

Op zoek naar een gemeenschappelijk doel.

”Glassroots zorgt er mee voor dat het lidmaatschap relevant blijft voor de leden uit de verschillende Europese landen: het slaagt erin de CEO’s in een strak proces rond de tafel kennis te laten delen zodat de leden van elkaar kunnen leren en zich permanent kunnen informeren over nakende trends in een snel veranderende sector. Glassroots zorgt daarbij ook voor inspirerende sprekers”.

Wim Claes, Voorzitter Foodservice Family Europe

Een gedragen beleidsvisie of programma

Overheden, politieke partijen en burgerbewegingen kunnen samen met stakeholders een gedragen beleidsvisie of programma uitwerken. Glassroots begeleidde al enkele overheden op dat vlak.

Referenties

Stad Oostende

Oostende klimaatneutraal: Netwerk van Klimaatpioniers

Co-creatie van beleidsplannen met draagvlak voor uitvoering

Overheden worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd in het maken van beleid. Wanneer beleid wordt geco-creëerd door het confronteren van diverse stakeholders met een verschillende blik op de uitdagingen krijg je niet enkel vernieuwend beleid maar meer nog een breed draagvlak voor de uitvoering van dat beleid nadien.

Referenties

Stad Antwerpen

Co-creatie van de ambitienota onderwijshoofdstand 2018

Glassroots formules

Wil je meer info over de Glassroots formules en nagaan welke het best bij je doelstellingen past?