360° strategische begeleiding

Glassroots verbindt je met alle relevante interne en externe stakeholders en gaat aan de hand van bilaterale gesprekken en professioneel geleide ronde tafels op zoek naar het gemeenschappelijk belang dat tegelijk ook ieders eigen belang ondersteunt. Op die manier wordt er draagvlak gecreëerd bij alle stakeholders om samen een gericht actieplan uit te voeren dat leidt tot het beoogde resultaat.
Tot deze fase in het Glassroots proces zit jij in de driver’s seat en toetst Glassroots alle stappen af met een interne stuurgroep.

Sommige actieplannen lopen echter over verschillende jaren. Dan richt Glassroots samen met jou een Stakeholder Coalitie op, een gezelschap van evenwaardige partners die samen het doel willen realiseren. Daarvoor kan Glassroots het projectmanagement op zich nemen.

Glassroots is uniek in zijn aanpak om je te verbinden en doen groeien (“Connect to Grow”)!

(*) Ging je reeds van start met Glassroots via formule 1: de Quick Scan dan zijn de uitdagingen en ambities scherpgesteld, weet je hoe sterk je ertegenover staat (“AS IS”) en heb je een visie over de “TO BE” op die domeinen (weliswaar enkel intern uitgewerkt zonder de betrekking van externe stakeholders). Glassroots heeft in de QUICK SCAN ook al een stakeholdermapping uitgewerkt. De formule 2 zal in dat geval korter zijn en starten met het kwalificeren van de stakeholders gevolgd door de bilaterales en de andere stappen uit de methodologie.