Klanten en getuigenissen

Onze klanten

Klik op het logo voor extra info

Wil je ook graag een samenwerking aangaan met Glassroots?

Getuigenissen

Een organisatie bouwen en leiden is geen ‘one man show’. Mensen binnen en buiten de organisatie betrekken en verbinden is wat leidt tot groei en vernieuwing. Glassroots helpt daarbij.

Marc Michils, Algemeen directeur Kom Op Tegen Kanker

Met het project Zaventem aan Zet betrekken we de volgende jaren de burgers bij het beleid. Voor deze oefening in burgerparticipatie worden wij begeleid door Glassroots. Met haar doorgedreven ervaring heeft dit bureau eerst draagvlak gecreëerd binnen het schepencollege en de ambtelijke verantwoordelijken. Nadien hebben zij hun methodiek toegepast om samen met de burgers keuzes te maken en tot consensus te komen over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze gemeente de volgende jaren. Op deze manier wil Zaventem draagvlak creëren tezamen met haar burgers voor het uit te voeren beleid.

Bart Dewandeleer, Schepen van Financien en Participatie Zaventem

In 2015 werkten we de Toekomstvisie 2050 uit, een visie waarin verschillende thema’s aan bod komen.. De eerste ‘Flanders International Economic Summit’, een overlegproces met bedrijven en andere stakeholders op basis van co-creatie, is een voorbeeld van een overheid die stimuleert en samenwerkt. We moeten elkaar vinden in elkaars sterktes. De lijnen zijn nu uitgezet, de volgende maanden moeten we die omzetten in concrete en haalbare acties waarin vele partners een actieve rol hebben. Allen droegen inhoudelijk bij om de concurrentiepositie van Vlaanderen in de toekomst te behouden en duurzaam te versterken. Het is belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting staan: met een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijk optreden in het buitenland.

Geert Bourgeois, Minister-President van Vlaanderen

Ik werk voor de tweede maal met Glassroots samen, na een succesvol traject bij Muntpunt. Glassroots slaagt erin om de blik van de interne medewerkers te verruimen. Ze zorgen voor een “can do” mentaliteit, ook bij moeilijke transitieprocessen, via een participatieve aanpak die heel concreet en efficient is. Door samen met medewerkers aan de slag te gaan, ontstaat draagvlak voor verandering en goesting om werk te maken van de concrete uitvoering van vernieuwende ideeen. Hun enthousiasme en de capaciteit om te luisteren naar diverse stakeholders is daarbij essentieel.

Ann Vandriessche, Chief Marketing Officer VUB

Voor de begeleiding en de uitvoering van het proces van stakeholder engagement rond
externe marketing van de stad Antwerpen werken wij samen met Glassroots. Door toepassing van hun bewezen methodologie slagen zij erin om op korte termijn de prioriteiten van de verschillende stakeholders, die zeer uiteenlopend zijn, tot consensus te brengen en tot concrete resultaten te komen. In 2015 werkt Glassroots in samenwerking met deze diverse stakeholders 4 concrete projecten uit die de externe stadsmarketing de volgende jaren zullen ondersteunen.

Bart De Wever, Burgemeester Antwerpen, Voorzitter NVA

Glassroots begeleidt Foodservice network al een aantal jaren. Daarbij zorgen zij er mee voor dat het lidmaatschap relevant blijft voor de leden uit de verschillende Europese landen. Glassroots slaagt erin om de CEO’s rond de tafel in een strak proces kennis te laten delen zodat de leden zich permanent kunnen informeren over nakende trends in een snel veranderende sector. Ze zorgen daarbij ook voor inspirerende sprekers.

Wim Claes, Voorzitter Foodservice Network, oprichter en voormalig CEO Java Koffie

Glassroots laat je team outside-in nadenken over hoe je producten en diensten kan ontwikkelen die relevant zijn voor je klanten. Glassroots heeft de geesten open gebroken van mijn volledige management team en hen laten vreemdgaan in gedachten. Ze zorgen bovendien voor de goesting om daarna concreet aan de slag te gaan met de uitkomst. We hebben als resultaat van hun oefening een nieuw stukje van de wereld rondom ons ontdekt waarin wij een rol kunnen vervullen vanuit onze sterktes, namelijk de zorgsector. Sinds twee jaar zijn we daar nu concreet actief met projecten in asielopvang en zijn er ook projecten in samenwerking met de zorgsector en het middenveld.

Jean-Paul Van Avermaet, Cluster Managing Director G4S Belgium, France, Luxemburg, Morocco

Wij doen bij Microsoft een beroep op Glassroots als we onszelf een spiegel willen voorhouden. Als we denken dat we goed bezig zijn, dan vragen we het aan hen en vanuit een externe blik ontnuchteren ze ons soms een beetje.

Steven Stokmans, Director Entreprise Commercial Microsoft

We moeten ons in de eerste plaats dringend bewust worden van de nood om samen te werken. Uit het debat met stakeholders rond het invullen van 17.500 ontbrekende plekken voor kinderopvang zijn toch enkele werkbare voorstellen gekomen. We vragen de Vlaamse overheid om nu na te gaan wat kan ondernomen worden om aan de ambities van het nieuwe decreet te voldoen.

Filip Standaert, Business Unit Manager van Partena Kinderopvang

Sinds de start van de NWOW coalitie eind 2011 is Glassroots de drijvende kracht. Stipt projectmanagement, een stevig netwerk om nieuwe partnerships te bouwen, sterke ideeën en hands-on ondersteuning bij de implementatie ervan vormen de sterktes van Glassroots. De goede procesbegeleiding, het consequent terugsporen naar de afgesproken doelstellingen en kpi’s houden de NWOW coalitie op het juiste spoor.

Saskia Schatteman, CMO lead Microsoft Benelux

Open Vld heeft in het kader van haar ‘Politieke Lente’ in 2013, en in aanloop naar het Toekomstcongres van november, een deelproject rond participatieve democratie uitgewerkt. Daarvoor werd nauw samengewerkt met partner Glassroots. Glassroots slaagde erin om op korte tijd, met vaste hand en op een originele manier de inhoudelijke werking van de partij te verbreden met niet-leden. Het resultaat was inhoudelijk sterk, en heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de bewustmaking van de partij over de mogelijkheden van participatieve democratie. Het partijbestuur heeft het resultaat van het project dan ook enthousiast gevalideerd.

Gwendolyn Rutten, Voorzitter Open vld