Over ons

Op deze pagina lees je over ons Team en onze Historiek.

Team

Glassroots is een netwerkorganisatie .
Vanuit een zeer resultaatgerichte aanpak voor elke klant worden de consultants uit de Glassroots’ pool van change agents gematcht.

Aan het stuur

Cato Léonard
Cato Léonard
Cato is de oprichtster van Glassroots, auteur en keynote spreekster over strategie, change management en innovatie door stakeholder engagement.
Ze heeft een gedegen achtergrondkennis over participatie, strategie, technologie, innovatie, public affairs en democratische processen.

Cato is een erg creatieve denker met uitgebreide ervaring in profit, non-profit, politieke besluitvorming en het middenveld.
Haar enthousiaste aanpak en gedegen kennis overtuigt de diverse stakeholders om aan tafel te komen bij co-creatie sessies.
Ze begon haar carrière in de technologiesector. In 2011 was ze mede-oprichtster van de G1000, een burgerorganisatie die ijvert voor participatieve democratie als aanvulling op de representatieve democratie. Ze is nu nog steeds bestuurslid van de organisatie.

Ze heeft een pioniersmentaliteit waarin het vinden van gedeelde waarden tussen verschillende organisaties de belangrijkste driver is voor succes.

Pool van change agents

Glassroots werkt samen met experten in verschillende domeinen en met een pool van tafelfacilitatoren.

Experten

Jij, als klant, bent de expert in je domein.
Glassroots brengt echter graag ook de vernieuwende visie van anderen mee aan de tafel in een multi-stakeholder setting, vooral in opdrachten die technisch heel complex zijn of ervaring vragen in een bepaald domein of met betrekking tot een specifieke groep binnen de maatschappij. Vandaar dat Glassroots soms zelf een beroep doet op experten voor heel specifieke opdrachten zoals bijvoorbeeld:
Pedro De Bruyckere, expert onderwijsbeleid voor de ambitienota Onderwijs Antwerpen; Johan Cottenie, expert ontwikkelingssamenwerking voor de nieuwe strategie van Exchange vzw.

Tafelfacilitatoren

Het gaat om consultants die ervaring hebben in het faciliteren van ronde tafels. Ze worden ingeroepen als er tegelijk vele tafels gerund moeten worden en de klant geen eigen tafelfacilitatoren kan voorstellen. Allen zijn ze opgeleid in de Glassroots methodologie voor het runnen van dergelijk ronde tafels en volgen ze nauwgezet het gedetailleerd draaiboek dat Glassroots voor iedere ronde tafel uitwerkt.

Contacteer ons voor meer info over onze manier van werken of voor een afspraak

Historiek

Nog lang voor het begrip “stakeholder” een alom gekend begrip was, realiseerden Elke Jeurissen en Cato Léonard zich dat in de snel evoluerende en steeds complexer wordende maatschappij, organisaties niet langer alleen hun uitdagingen konden aangaan of hun ambities realiseren, laat staan op hun eentje een positieve impact hebben op maatschappelijke problemen.

In 2012 richtten ze samen Glassroots op vanuit de visie dat het samenbrengen van diverse inzichten en krachtenbundeling een voorwaarde is om oplossingen te bedenken en uit te voeren voor de complexe uitdagingen waarvoor organisaties en ook de maatschappij staan.

Samen bouwden ze hun bedrijf in de jaren die volgden gestaag uit en hielpen een heel diverse groep van klanten met een breed gamma aan verschillende uitdagingen.

Ook evangeliseerden ze hun overtuiging via het boek dat ze samen schreven in 2013: “Vreemdgaan voor managers”, genomineerd als beste management boek van het jaar. Ze gaven ook tientallen inspirationele keynotes.

Eind 2019 besloot Elke Jeurissen een andere wending te geven aan haar carrière en verliet ze Glassroots.

Els De Clercq, die Glassroots al van voor de oprichting volgde en vaak Cato en Elke met raad en daad had bijgestaan, besloot Glassroots te vervoegen in januari 2020. Cato en Els zullen dus samen Glassroots verder uitbouwen op alle vlakken. Ze aanvaarden opdrachten in België en in het buitenland in het Nederlands, Frans en Engels.