GLASSROOTS organiseerde het allereerste Federale burgerpanel in opdracht van Minister Wilmès in het kader van de conferentie over de Toekomst van Europa. Vijftig gelote burgers delibereerden gedurende 3 weekends over de vraag: ‘Hoe burgers beter betrekken bij de Europese Democratie’.
De 100 aanbevelingen werden gepresenteerd in de plenaire zitting van de Europese commissie in Straatsburg.
Glassroots met Cato Léonard, Mieck Vos en Sophie Devillers stonden in voor de organisatie, de loting, de methodologie, de moderatie en de volledige de begeleiding van het burgerpanel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Het Egmontpaleis en online. In samenwerking met Buitenlandse Zaken en het Egmont Instituut.

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport-burgerpanels-nl-0217.pdf