Over Cato Léonard

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Cato Léonard has created 15 blog entries.

Rapport van het eerste Federale Burgerpanel ‘Hoe burgers beter betrekken bij de Europese democratie ‘ uitgevoerd door Glassroots

  GLASSROOTS organiseerde het allereerste Federale burgerpanel in opdracht van Minister Wilmès in het kader van de conferentie over de Toekomst van Europa. Vijftig gelote burgers delibereerden gedurende 3 weekends over de vraag: 'Hoe burgers beter betrekken bij de Europese Democratie'. De 100 aanbevelingen werden gepresenteerd in de plenaire zitting van de Europese commissie in Straatsburg. Glassroots met Cato Léonard, Mieck Vos en Sophie Devillers stonden in voor de organisatie, de loting, de methodologie, de moderatie en de [...]

Door |2022-02-22T13:38:42+00:00februari 22nd, 2022|

Diverse invalshoeken aan tafel: armoede, smart cities, jongeren, psychisch welzijn,… om te komen tot concrete voorstellen voor complexe oplossingen is wat Glassroots al jaren doet voor bedrijven en overheden. Goed om zien dat het maatschappelijke relancecomité zo divers is samengesteld. Bron: DS 18 mei 2020

Tweede relancecomité moet ‘schade aan maatschappelijk weefsel’ vermijden en herstellen Foto: Jimmy Kets Naast een economisch relancecomité richt de Vlaamse regering nu ook een comité van experts op dat maatschappelijke kwesties als psychisch welzijn, armoedebestrijding en mobiliteit tijdens en na de coronacrisis zal behandelen. ‘De impact van de coronacrisis op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten tast ons maatschappelijk weefsel aan, verzwakt de samenhorigheid tussen mensen en leidt tot sociale isolatie of segregatie.’ Met die woorden kondigt de Vlaamse regering de [...]

Door |2020-05-18T10:29:58+00:00mei 18th, 2020|

Pleidooi voor een Youth Board zoals Glassroots ook aanbiedt. Artikel uit Harvard Business Review

Why You Should Create a “Shadow Board” of Younger Employees by Jennifer Jordan and Michael Sorell Paolo Farinella/Getty Images A lot of companies struggle with two apparently unrelated problems: disengaged younger workers and a weak response to changing market conditions. A few companies have tackled both problems at the same time by creating a “shadow board” — a group of non-executive employees that works with senior executives on strategic initiatives. The purpose? To leverage the younger groups’ insights and to [...]

Door |2020-05-15T19:37:49+00:00mei 11th, 2020|

Nieuwe partner bij Glassroots

Glassroots wordt versterkt met de komst van Els De Clercq als partner. Met meer dan 20 jaar ervaring in consulting, strategie, leidinggeven en projectmanagement in corporate, politieke en non-profit omgevingen heeft ze een zeer breed netwerk van professionele relaties in de Belgische politiek, media, academische en bedrijfswereld kunnen uitbouwen. Els studeerde rechten in Gent en Harvard Law School en Corporate Finance aan de Vlerick management school. Ze werkte bij McKinsey&Co en was adjunct-kabinetschef van de Federale Minister van Telecommunicatie en [...]

Door |2020-04-22T20:26:51+00:00februari 21st, 2020|

Modal shift naar het spoor

Voor LINEAS zoeken we samen met stakeholders dit voorjaar actief naar meer draagvlak voor de modal shift van de weg naar het spoor en het water in goederentransport. Met duidelijke positieve gevolgen op het vlak van klimaat (CO2 reductie), luchtkwaliteit en verkeersveiligheid draagt de modal shift bij tot het ontwarren van de mobiliteitsknoop. De juiste actoren rond de tafel krijgen, op zoek gaan naar een gemeenschappelijk traject en elk vanuit de eigen sterkte bijdragen aan verandering, daar zorgen we vanuit Glassroots voor.

Door |2020-04-22T20:27:07+00:00januari 22nd, 2019|

Werken aan het klimaat doe je samen

Draagvlak voor maatschappelijke verandering creëren, een uitdaging waar we bij Glassroots wel vaker voor gaan. Het klimaat is 1 van de meest actuele en meest urgente beleidsuitdagingen, ook voor lokale beleidsmakers. Ook hier zijn dialoog en draagvlak zoeken essentieel voor echte verandering.  Sinds begin 2019 begeleiden we de stad Oostende in haar traject om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050. In een eerste fase worden de contouren van een ambitieus plan ontwikkeld in overleg met de stakeholders op beleidsniveau, academische experts, middenveldorganisaties, [...]

Door |2020-04-22T20:27:11+00:00januari 22nd, 2019|

Een stakeholder alliantie voor meer meisjes in wetenschap en technologie

Sinds eind 2018 begeleidt Glassroots  Johnson & Johnson bij de vorming van een Benelux stakeholder coalitie van bedrijven en organisaties met als doel het aantrekken van meer meisjes naar STEM-richtingen. Er zijn veel meer dergelijke profielen nodig om onze concurrentiekracht te behouden, en het grootste groeipotentieel vinden we bij meisjes. De focus ligt op het bouwen van businesscases die aantonen dat het samenwerken vanuit de Sustainable Development Goals, met alle belanghebbenden, tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business [...]

Door |2020-04-22T20:27:15+00:00januari 22nd, 2019|

Ambitienota Antwerpen Onderwijs hoofdstad 2028

Verandering realiseren door draagvlak te creëren bij alle stakeholders, dat is wat we doen bij Glassroots. Voor het Departement Onderwijs van de stad Antwerpen bijvoorbeeld. Gisteren was een belangrijke mijlpaal in een boeiend participatietraject dat we voor hen begeleiden. De Ambitienota Antwerpen Onderwijshoofdstad 2028 werd overhandigd aan de schepen van Onderwijs en burgemeester. Meer dan 70 diverse stakeholders in de stad werkten de voorbije maanden mee aan die nota, waarin 6 gedragen ambities worden voorgesteld. Deze zijn vertaald naar doelstellingen [...]

Door |2020-04-22T20:27:26+00:00juni 27th, 2018|

De Onderneming van de toekomst zal een netwerk zijn

(gastblog Jochanan Eynikel) Externe stakeholders zijn steeds meer strategische partners voor bedrijven. Heel wat bedrijven ervaren hun klanten, leveranciers en andere betrokken partijen als kennisantennes over ontwikkelingen in hun omgeving. Toch gebeurt de toenadering tussen bedrijf en samenleving nog eerder sporadisch. Dat blijkt uit een studie van ETION-denktank bij een 300-tal bedrijven naar de mate waarin zij hun stakeholders betrekken bij hun werking. Meer dan 80% van de bedrijven geeft aan wel eens externen te betrekken in hun ontwikkeling. Zoals [...]

Door |2020-04-22T20:27:30+00:00mei 18th, 2018|
Ga naar de bovenkant