Draagvlak voor maatschappelijke verandering creëren, een uitdaging waar we bij Glassroots wel vaker voor gaan. Het klimaat is 1 van de meest actuele en meest urgente beleidsuitdagingen, ook voor lokale beleidsmakers. Ook hier zijn dialoog en draagvlak zoeken essentieel voor echte verandering. 


logo eos 300 dpi_rgb

Sinds begin 2019 begeleiden we de stad Oostende in haar traject om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050.

In een eerste fase worden de contouren van een ambitieus plan ontwikkeld in overleg met de stakeholders op beleidsniveau, academische experts, middenveldorganisaties, burgerbewegingen, stadsdiensten, bedrijven, ngo’s, etc.

Dialogeren met kennis van zaken, gedragen keuzes durven maken, ambitieuze doelstellingen formuleren, we doen het samen met alle stakeholders.

Met als uitkomst een gedragen ambitienota die dient als basis voor een tactisch uitvoeringsplan.