Voor LINEAS zoeken we samen met stakeholders dit voorjaar actief naar meer draagvlak voor de modal shift van de weg naar het spoor en het water in goederentransport.

Met duidelijke positieve gevolgen op het vlak van klimaat (CO2 reductie), luchtkwaliteit en verkeersveiligheid draagt de modal shift bij tot het ontwarren van de mobiliteitsknoop.

De juiste actoren rond de tafel krijgen, op zoek gaan naar een gemeenschappelijk traject en elk vanuit de eigen sterkte bijdragen aan verandering, daar zorgen we vanuit Glassroots voor.