Screen Shot 2018-06-27 at 08.28.53Verandering realiseren door draagvlak te creëren bij alle stakeholders, dat is wat we doen bij Glassroots. Voor het Departement Onderwijs van de stad Antwerpen bijvoorbeeld. Gisteren was een belangrijke mijlpaal in een boeiend participatietraject dat we voor hen begeleiden.

De Ambitienota Antwerpen Onderwijshoofdstad 2028 werd overhandigd aan de schepen van Onderwijs en burgemeester. Meer dan 70 diverse stakeholders in de stad werkten de voorbije maanden mee aan die nota, waarin 6 gedragen ambities worden voorgesteld.

Deze zijn vertaald naar doelstellingen en instrumenten, die een antwoord moeten bieden op de vele uitdagingen van het onderwijs in Antwerpen, zoals de hoge uitstroom van leerlingen zonder diploma en van startende leerkrachten alsook het omgaan met de uitdagingen van diversiteit en kansarmoede, die eigen zijn aan elke stad. 

 

Antwerpen wil het verschil maken in onderwijs met duidelijke en hoge ambities voor ogen. Dit is mooi. In onderwijs moet je straf zijn in je ambities, maar tegelijk realistisch in je verwachtingen. Dit laatste is nodig, niet om minder na te streven dan wat je wil bereiken, maar omdat dergelijke processen niet eenvoudig zijn. Er zijn twee rode draden in de 6 ambities en concrete voorstellen die me erg aanspreken. Enerzijds het onderschrijven van het belang van de leerkracht, anderzijds het uitgangspunt dat we de problemen samen moeten aanpakken.

Pedro De Bruyckere, onderwijsexpert betrokken bij het participatietraject.

Betrokken actoren uit het onderwijsveld, de Antwerpse bedrijven en de non-profit deelden hun tijd en expertise. GLASSROOTS CONSULTING begeleidde hen tijdens 6 dialogen naar 6 concrete ambities vertaald in doelstellingen en instrumenten om de schoolse uitval naar beneden te krijgen. De ambitienota kan je hier nalezen. 

De ambitienota ligt er, maar ook en vooral de goesting om ze uit te voeren.  Dankjewel voor het vertrouwen bij de start van dit traject aan onze klant, Onderwijsnetwerk Antwerpen, en dankjewel aan alle stakeholders die mee werkten.

Screen Shot 2018-06-27 at 08.39.41