(gastblog Jochanan Eynikel)

Externe stakeholders zijn steeds meer strategische partners voor bedrijven. Heel wat bedrijven ervaren hun klanten, leveranciers en andere betrokken partijen als kennisantennes over ontwikkelingen in hun omgeving. Toch gebeurt de toenadering tussen bedrijf en samenleving nog eerder sporadisch. Dat blijkt uit een studie van ETION-denktank bij een 300-tal bedrijven naar de mate waarin zij hun stakeholders betrekken bij hun werking.

Meer dan 80% van de bedrijven geeft aan wel eens externen te betrekken in hun ontwikkeling. Zoals in stakeholderbevragingen (74%) of strategische denkoefeningen met externen (61%). Dat is opvallend veel. Al past dit wel in enkele ruimere maatschappelijke tendensen. Informatie is overvloedig en snel beschikbaar wat consumenten en maatschappelijke actoren wapent in het opkomen voor hun belangen. Belangen waarrond men zich bovendien snel kan verenigen via digitale netwerkkanalen. Op die manier hebben heel wat partijen vandaag een grotere invloed op bedrijven.

Bedrijven beseffen dat maar al te goed. Toch leiden empowerde stakeholders niet direct tot een defensieve opstelling ten opzichte van de buitenwereld. Uit de ETION-studie blijkt dat in de beweegredenen van organisaties om hun stakeholders te betrekken, verbindende motivaties zoals het aangaan van partnerships (51%) of het uitbouwen van vertrouwensrelaties (48%) beduidend hoger scoren dan defensieve motivaties.

Zo is reputatiemanagement of het sussen van invloedrijke partijen slechts voor een minderheid de achterliggende motivatie (respectievelijk 39% en 27%). De topmotivatie om de buitenwereld naar binnen te halen is het inwinnen van kennis en expertise bij hun belanghebbenden. Voor veel bedrijven vormen stakeholders veeleer een partner dan wel een plaag.

De weg naar het netwerkondernemerschap waarbij organisaties niet alleen in maar ook mét hun ecosysteem waarde creëren, lijkt dus definitief ingeslagen. Toch is er nog een weg te gaan. De meeste stakeholders worden nog enkel sporadisch betrokken. Enkel klanten/consumenten worden door meer dan de helft van de bevraagde bedrijven met regelmaat betrokken. Slechts 4 van de 13 vermelde partijen worden door minstens één derde van de bedrijven regelmatig betrokken. In het aanhalen van de banden met hun stakeholders, is er voor bedrijven dus nog werk aan de winkel op vlak van regelmaat en diversiteit.

Het ziet er niet naar uit dat de bruggen tussen bedrijven en hun omgeving snel zullen verdwijnen. Bedrijfsleiders geven aan meerwaarde te ervaren in het betrekken van hun externe stakeholders. Liefst de helft van de bedrijven geeft aan hen in de toekomst nog meer te willen betrekken. Niet één respondent gaf aan zijn engagement te willen terugschroeven.

De onderneming van de toekomst zal meer dan ooit een netwerk zijn.

De volledige studie en cijfers van het ETION-onderzoek ‘Bruggen naar de samenleving’ kan u hier downloaden

Jochanan Eynikel
Businessfilosoof denktank ETION

(foto Jan Locus)