Screen Shot 2017-09-05 at 14.56.24

Net voor de zomer vroeg Trends ons naar onze ervaring met participatie. Hoe betrek je burgers en andere stakeholders bij je beleid, op lokaal op nationaal vlak?

Onze klanten gaven graag tekst en uitleg bij de projecten die we mochten begeleiden, de co-creatie van de internationale citymarketing “Atypisch Antwerpen” met 100 stakeholders en het engageren van burgers bij lokaal beleid voor “Zaventem aan Zet”.

We geven je ook graag de belangrijkste vuistregels mee voor participatie met resultaat.

Screen Shot 2017-09-05 at 14.58.15

Je leest het volledige artikel via deze link Trends Public Sector juni 2017.