Je opleiding relevant houden en afstemmen op de arbeidsmarkt? De instroom, doorstroom of uitstroom van studenten verhogen? Een nieuw curriculum co-creëren? Studentenparticipatie verbeteren? Samen met stakeholders vind je het antwoord op deze vragen. Wij mochten de voorbije jaren alvast enkele onderwijsinstellingen ondersteunen bij stakeholder participatie.


Screen Shot 2016-06-03 at 15.46.12Ann Vandriessche, Chief Marketing Officer van de Vrije Universiteit Brussel ontwikkelde vorig jaar een vernieuwde merkidentiteit en positionering. Daarbij deed ze ook een beroep op interne en externe stakeholders. Glassroots mocht haar daarbij begeleiden.

Ik werk voor de tweede maal met Glassroots samen, na een succesvol traject bij Muntpunt. Cato en Elke slagen erin om de blik van de interne medewerkers te verruimen. Ze zorgen voor een “can do” mentaliteit, ook bij moeilijke transitieprocessen, via een participatieve aanpak die heel concreet en efficient is.
Door samen met medewerkers aan de slag te gaan, ontstaat draagvlak voor verandering en goesting om werk te maken van de concrete uitvoering van vernieuwende ideeen. Hun enthousiasme en de capaciteit om te luisteren naar diverse stakeholders is daarbij essentieel.


Screen Shot 2016-05-11 at 12.03.06Hoe ontwikkel je best een nieuwe vierjarige opleiding verpleegkunde en waar maak je het verschil met de driejarige opleiding? Dat was kort en krachtig de vraag die Thomas More Hogeschool ons vorig jaar stelde. Het antwoord: via het betrekken van je stakeholders. Vanaf het academiejaar 2016/2017 wordt de opleiding Verpleegkunde met een jaar verlengd. Verpleegkunde wordt daarmee de eerste vierjarige bacheloropleiding in Vlaanderen. Thomas More hertekende het curriculum voor de opleiding, maar niet alleen. Ze nodigde de stakeholders van de opleiding uit om mee vorm te geven aan de verpleegkundige van de toekomst. Een honderdtal studenten, alumni, verpleegkundigen, artsen, patiënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers uit de technologie-sector namen deel. Er werden concrete richtlijnen gegeven voor de invulling van de nieuwe opleiding. Daarbij ging men vooral uit van de toekomstige trends in de zorg en de gewijzigde rol van de verpleegkundige in dat kader. Bovendien werd de betrokkenheid van stakeholders met de hogeschool versterkt en werd draagvlak gecreëerd voor meer samenwerking. Alle details lees je in dit persbericht van Thomas More.


Screen Shot 2017-08-23 at 11.18.46Ook Artevelde Hogeschool mochten we vorig jaar bijstaan. Hun opleiding communicatiemanagement behoort tot de beste van België en dat willen ze graag zo houden. Om de opleiding futureproof te houden, legden we het curriculum voor aan een stakeholder groep van professoren, studenten, werkgevers uit het veld. Wat moeten studenten kennen en kunnen? Wat voeg je nog toe aan de opleiding en wat schrap je? Welke competenties ontbreken nog en waar is vooral vraag naar op de arbeidsmarkt? Via een co-creatie aanpak kwamen we eruit. De aanpassingen aan het curriculum worden dit jaar al ingevoerd.


Screen Shot 2017-08-23 at 11.23.44Erasmus Hogeschool vroeg ons om hun huidige systeem van studentenparticipatie door te lichten en op zoek te gaan naar manieren voor een betere instroom van bepaalde richtingen. Samen met lesgevers, onderwijsverantwoordelijken en studenten gingen we aan de slag. Wat werkt goed? Wat kan beter? Wat willen we eigenlijk bereiken met studentenparticipatie en waarover geven we hen precies wel of niet inspraak? Hoe doen we dat binnen het kader van het onderwijsdecreet? Allemaal vragen die aan bod kwamen tijdens een 2daagse training stakeholder engagement.