Bruno Colmant ging in de “Fondation Universitaire” in gesprek met een 20-tal deelnemers met diverse achtergronden (bijv. Nationale Bank, start-ups, Amerikaanse free-lancers die in België wonen).

Zijn thesis is dat de globalisering op een scheefgetrokken manier is gebeurd. Het kapitaal is internationaal veel mobieler dan de arbeid en het gros van de bedrijven heeft zijn arbeidsintensieve productie verplaatst naar lage loonlanden. Hij stelt dat werknemers veel minder mobiel zijn en daardoor minder waarde voor zichzelf creëren. Dit is zeker zo in Europa en België omdat ons sociale zekerheidssysteem in één land wordt opgebouwd en het voor een deel verloren gaat bij het verlaten van onze natiestaat. Verder hekelt hij het feit dat kapitaal beter vergoed wordt dan arbeid en pleit hij voor een recht trekking van deze situatie. Hij herlas recentelijk “Das Kapital” van Karl Marx en zei erover dat het nog steeds actueel is: werknemers en arbeiders zouden hun krachten moeten bundelen om de scheeftrekking te corrigeren.

Hij voorspelde dat 2020 een keerpunt in de geschiedenis zou worden, en dit nog voor de Corona crisis echt doorbrak.