Werken aan het klimaat doe je samen

Draagvlak voor maatschappelijke verandering creëren, een uitdaging waar we bij Glassroots wel vaker voor gaan. Het klimaat is 1 van de meest actuele en meest urgente beleidsuitdagingen, ook voor lokale beleidsmakers. Ook hier zijn dialoog en draagvlak zoeken essentieel voor echte verandering.  Sinds begin 2019 begeleiden we de stad Oostende in haar traject om een klimaatneutrale stad te worden tegen 2050. In een eerste fase worden de contouren van een ambitieus plan ontwikkeld in overleg met de stakeholders op beleidsniveau, academische experts, middenveldorganisaties, [...]

Door |2020-04-22T20:27:11+00:00januari 22nd, 2019|

Een stakeholder alliantie voor meer meisjes in wetenschap en technologie

Sinds eind 2018 begeleidt Glassroots  Johnson & Johnson bij de vorming van een Benelux stakeholder coalitie van bedrijven en organisaties met als doel het aantrekken van meer meisjes naar STEM-richtingen. Er zijn veel meer dergelijke profielen nodig om onze concurrentiekracht te behouden, en het grootste groeipotentieel vinden we bij meisjes. De focus ligt op het bouwen van businesscases die aantonen dat het samenwerken vanuit de Sustainable Development Goals, met alle belanghebbenden, tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business [...]

Door |2020-04-22T20:27:15+00:00januari 22nd, 2019|

Ambitienota Antwerpen Onderwijs hoofdstad 2028

Verandering realiseren door draagvlak te creëren bij alle stakeholders, dat is wat we doen bij Glassroots. Voor het Departement Onderwijs van de stad Antwerpen bijvoorbeeld. Gisteren was een belangrijke mijlpaal in een boeiend participatietraject dat we voor hen begeleiden. De Ambitienota Antwerpen Onderwijshoofdstad 2028 werd overhandigd aan de schepen van Onderwijs en burgemeester. Meer dan 70 diverse stakeholders in de stad werkten de voorbije maanden mee aan die nota, waarin 6 gedragen ambities worden voorgesteld. Deze zijn vertaald naar doelstellingen [...]

Door |2020-04-22T20:27:26+00:00juni 27th, 2018|

De Onderneming van de toekomst zal een netwerk zijn

(gastblog Jochanan Eynikel) Externe stakeholders zijn steeds meer strategische partners voor bedrijven. Heel wat bedrijven ervaren hun klanten, leveranciers en andere betrokken partijen als kennisantennes over ontwikkelingen in hun omgeving. Toch gebeurt de toenadering tussen bedrijf en samenleving nog eerder sporadisch. Dat blijkt uit een studie van ETION-denktank bij een 300-tal bedrijven naar de mate waarin zij hun stakeholders betrekken bij hun werking. Meer dan 80% van de bedrijven geeft aan wel eens externen te betrekken in hun ontwikkeling. Zoals [...]

Door |2020-04-22T20:27:30+00:00mei 18th, 2018|

Vuistregels voor burgerparticipatie met resultaat

Net voor de zomer vroeg Trends ons naar onze ervaring met participatie. Hoe betrek je burgers en andere stakeholders bij je beleid, op lokaal op nationaal vlak? Onze klanten gaven graag tekst en uitleg bij de projecten die we mochten begeleiden, de co-creatie van de internationale citymarketing "Atypisch Antwerpen" met 100 stakeholders en het engageren van burgers bij lokaal beleid voor "Zaventem aan Zet". We geven je ook graag de belangrijkste vuistregels mee voor participatie met resultaat. Je leest het [...]

Door |2020-04-22T20:27:33+00:00september 5th, 2017|

Onderwijs dat niet verandert, is niet relevant.

Je opleiding relevant houden en afstemmen op de arbeidsmarkt? De instroom, doorstroom of uitstroom van studenten verhogen? Een nieuw curriculum co-creëren? Studentenparticipatie verbeteren? Samen met stakeholders vind je het antwoord op deze vragen. Wij mochten de voorbije jaren alvast enkele onderwijsinstellingen ondersteunen bij stakeholder participatie. Ann Vandriessche, Chief Marketing Officer van de Vrije Universiteit Brussel ontwikkelde vorig jaar een vernieuwde merkidentiteit en positionering. Daarbij deed ze ook een beroep op interne en externe stakeholders. Glassroots mocht haar daarbij begeleiden. Ik werk voor de [...]

Door |2020-04-22T20:27:42+00:00augustus 22nd, 2017|

In sameness we connect, in differences we grow

The ability of leaders to adapt to increasingly rapidly-changing environments is one of the crucial competencies highlighted in the brand-new book on leadership by Professors Jesse Segers and Koen Marichal 'De kleren van de leider'. They offer 19 thoughts on futureproof leadership. These are 3 elements that resonated most with me: the evolution from a top-down approach to a model of shared leadership, bringing on board a diverse spectrum of views, connecting with external stakeholders and daring to challenge the status quo; the need [...]

Door |2020-04-22T20:27:45+00:00augustus 1st, 2017|

Participatie en co-creatie werkt. Ook in cultuur.

Onlangs Glassroots i.s.m. Duval Union de Participatiedag begeleiden van Locus Bibnet. Dat is een organisatie die culturele centra en bibliotheken in Vlaanderen ondersteunt. Sinds deze week is hun nieuwe naam bekend: CultuurConnect. De missie blijft: door cultuur mensen versterken in de samenleving. Meer dan honderd lokale vertegenwoordigers van bibliotheken en culturele centra gingen eind november 2015 in het Vlaams Parlement tijdens een co-creatie sessie op zoek naar nieuwe manieren om een antwoord te bieden op de digitale revolutie. Hoe hou je contact met [...]

Door |2020-04-22T20:27:51+00:00juni 30th, 2017|

Co-creatie van een nieuwe strategie voor internationalisering voor FIT

Op 25 januari 2016 werd de vernieuwde strategie voor de internationalisering van de Vlaamse economie gelanceerd door Minister-President Geert Bourgeois tijdens de Flanders International Economic Summit in het Vlaams Parlement. Het plan werd de voorbije maanden ontwikkeld in opdracht van Flanders Investment & Trade in co-creatie met bijna 100 stakeholders waaronder tal van bedrijven, sectorfederaties, onderzoeks-instellingen, VOKA, Unizo, AO, middenveld-organisaties, etc. Glassroots tekende samen met Flanders Investment & Trade het proces uit en begeleidde het stakeholder overleg. Door samen met [...]

Door |2020-04-22T20:27:55+00:00mei 25th, 2017|
Ga naar de bovenkant