thumb_IMG_8581_1024Onlangs Glassroots i.s.m. Duval Union de Participatiedag begeleiden van Locus Bibnet. Dat is een organisatie die culturele centra en bibliotheken in Vlaanderen ondersteunt. Sinds deze week is hun nieuwe naam bekend: CultuurConnect. De missie blijft: door cultuur mensen versterken in de samenleving.

Meer dan honderd lokale vertegenwoordigers van bibliotheken en culturele centra gingen eind november 2015 in het Vlaams Parlement tijdens een co-creatie sessie op zoek naar nieuwe manieren om een antwoord te bieden op de digitale revolutie. Hoe hou je contact met je publiek of spreek je een nieuwe doelgroep aan? Hoe vernieuw je het aanbod? Hoe haal je het beste uit ‘communities’ van cultuurliefhebbers? Hoe sluit je partnerships met andere actoren in je gemeente om cultuurbeleving en participatie te versterken? Het zijn slechts enkele vragen die aan bod kwamen. CultuurConnect lanceert nu een projectoproep om de lijst aan goede ideeën om te zetten in concrete acties.

Bij elke participatie-oefening blijkt opnieuw: door ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe antwoorden te bedenken, creëer je draagvlak voor verandering.

Mensen ontdekken dat ze allemaal met dezelfde onzekerheid worstelen en stappen makkelijker de drempel van het onbekende over. Na de fase van ideeën sprokkelen, moet je ook concreet aan de slag gaan met enkele pilootprojecten. Alleen zo leer je hoe je vertrouwen creëert tussen partners en successen boekt. Een gemeenschappelijk doel en een duidelijke taakverdeling zijn een must. Participatie mag immers niet beperkt blijven tot praten, maar moet leiden tot concrete resultaten.

Dat heel wat culturele organisaties worstelen met verandering en beperkte budgetten, lees je haast dagelijks in de krant. We mochten vorig jaar zowel de Raad van Bestuur van Africalia als het team van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren begeleiden met het scherpstellen van de eigen visie en missie, rekening houdend met de omgeving die sneller dan ooit verandert. Hoe blijf je relevant? Dat is de centrale vraag.

Ook burgers hebben een rol in het co-creatie proces binnen de cultuursector. Voor de gemeente Zaventem zette Glassroots vorig jaar een traject van burgerparticipatie op rond het nieuwe Cultureel Centrum. Tijdens ‘Zaventem aan Zet‘ ging men in gesprek over het aanbod, de werking, de samenleving met lokale partners en bedrijven en de communicatie. Het schepencollege neemt de aanbevelingen concreet mee in de ontwikkeling van het Centrum.

Heb je ook een vraagstuk in de cultuursector? We komen graag langs om van gedachten te wisselen.