IMG_6745Op 25 januari 2016 werd de vernieuwde strategie voor de internationalisering van de Vlaamse economie gelanceerd door Minister-President Geert Bourgeois tijdens de Flanders International Economic Summit in het Vlaams Parlement.

Het plan werd de voorbije maanden ontwikkeld in opdracht van Flanders Investment & Trade in co-creatie met bijna 100 stakeholders waaronder tal van bedrijven, sectorfederaties, onderzoeks-instellingen, VOKA, Unizo, AO, middenveld-organisaties, etc.

Glassroots tekende samen met Flanders Investment & Trade het proces uit en begeleidde het stakeholder overleg. Door samen met interne en externe stakeholders de focus van je strategie te bepalen, creëer je draagvlak voor de volgende stap, een efficiënte uitvoering. De komende maanden werken we verder aan concrete partnerships tussen stakeholders om de strategie uit te voeren.Screen Shot 2016-01-27 at 12.33.06

Vier strategische lijnen werden naar voren geschoven (uit het persbericht van Flanders Investment & Trade), die tegen juni 2016 verder worden uitgewerkt tot een volledig actieplan:

1. Versnellingen
We willen inzetten op vijf sterke waardenketens waarin we vandaag al sterk staan en waar nog potentieel is. Uit de workshops kwamen vele ideeën bovendrijven. Daar zijn volgende thema’s prioritair gebleken: 1) life sciences & health; 2) food; 3) solution driven engineering & technology, 4) circulaire economie, bio-economie en duurzame economie en tot slot 5) smart logistics. Het zijn vijf waardenketens waarin we door samenwerking en kruisbestuiving de internationale vermarkting kunnen versnellen.

2. Meer bedrijven die internationaliseren, meer verankering
We willen het potentieel in Vlaanderen vergroten, met name beter detecteren welke bedrijven potentieel hebben om te internationaliseren en beter detecteren welke internationale bedrijven groeiplannen hebben of welke in moeilijkheden zijn

3. Betere ondersteuning, minder versnippering
We willen bedrijven nog beter ondersteunen. Ook andere actoren bieden een soortgelijke dienstverlening aan. We streven naar meer transparantie en samenwerking.

4. Belemmeringen wegwerken
We willen internationale handelsbelemmeringen en belemmeringen in Vlaanderen maximaal wegwerken, en de regelgeving vereenvoudigen. In 2016 zullen we deze belemmeringen zo veel mogelijk in kaart brengen om daar werk van te kunnen maken.