Open vld

Open Vld heeft in het kader van haar ‘Politieke Lente’ in 2013, en in aanloop naar het Toekomstcongres van november, een deelproject rond participatieve democratie uitgewerkt. Daarvoor werd nauw samengewerkt met partner Glassroots. Glassroots slaagde erin om op korte tijd, met vaste hand en op een originele manier de inhoudelijke werking van de partij te verbreden met niet-leden. Het resultaat was inhoudelijk sterk, en heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de bewustmaking van de partij over de mogelijkheden van participatieve democratie. Het partijbestuur heeft het resultaat van het project dan ook enthousiast gevalideerd. Gwendolyn Rutten – Voorzitter Open vld