Gemeente Zaventem

Met het project Zaventem aan Zet betrekken we de volgende jaren de burgers bij het beleid. Voor deze oefening in burgerparticipatie worden wij begeleid door Glassroots. Met haar doorgedreven ervaring heeft dit bureau eerst draagvlak gecreëerd binnen het schepencollege en de ambtelijke verantwoordelijken. Nadien hebben zij hun methodiek toegepast om samen met de burgers keuzes te maken en tot consensus te komen over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze gemeente de volgende jaren. Op deze manier wil Zaventem draagvlak creëren tezamen met haar burgers voor het uit te voeren beleid.

Bart Dewandeleer – Schepen van Financien en Participatie Zaventem