Flanders Investment & Trade

In 2015 werkten we de Toekomstvisie 2050 uit, een visie waarin verschillende thema’s aan bod komen.. De eerste ‘Flanders International Economic Summit’, een overlegproces met bedrijven en andere stakeholders op basis van co-creatie, is een voorbeeld van een overheid die stimuleert en samenwerkt. We moeten elkaar vinden in elkaars sterktes. De lijnen zijn nu uitgezet, de volgende maanden moeten we die omzetten in concrete en haalbare acties waarin vele partners een actieve rol hebben. Allen droegen inhoudelijk bij om de concurrentiepositie van Vlaanderen in de toekomst te behouden en duurzaam te versterken. Het is belangrijk dat deneuzen in dezelfde richting staan: met een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijk optreden in het buitenland.

Geert Bourgeois – Minister-President van Vlaanderen