Vuistregels voor burgerparticipatie met resultaat

Screen Shot 2017-09-05 at 14.56.24

Net voor de zomer vroeg Trends ons naar onze ervaring met participatie. Hoe betrek je burgers en andere stakeholders bij je beleid, op lokaal op nationaal vlak?

Onze klanten gaven graag tekst en uitleg bij de projecten die we mochten begeleiden, de co-creatie van de internationale citymarketing “Atypisch Antwerpen” met 100 stakeholders en het engageren van burgers bij lokaal beleid voor “Zaventem aan Zet”.

We geven je ook graag de belangrijkste vuistregels mee voor participatie met resultaat.

Screen Shot 2017-09-05 at 14.58.15

Je leest het volledige artikel via deze link Trends Public Sector juni 2017. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s